Projekt jest wsparciem w zdobywaniu przewagi rynkowej i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nigdy dotąd nie współpracowały z projektantami.

Celem projektu jest przeprowadzenie 10 pełnych procesów projektowych dla 10 firm spełniających warunki określone w regulaminie oraz świadczenie usług związanych z zarządzaniem designem w firmach. Podczas współpracy powstaną projekty konkretnych mebli oraz podejmiemy się próby zmiany myślenia o wzornictwie w małych firmach meblowych.

W ramach projektu „Granty na dizajn” przedsiębiorcy uzyskają

projekt wzorniczy mebli

Z udziałem naszych projektantów przeprowadzimy proces wzorniczy i w oparciu o autorskie wzory oraz analizę wzorniczą przedsiębiorstwa stworzymy projekt mebla, który zostanie wdrożony do produkcji.

doradztwo

Każde przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie design managerów, którzy w trakcie bliskiej współpracy poznają specyfikę przedsiębiorstwa i udzielą doradztwa w zakresie:

 • kreowania wizerunku firmy,
 • prowadzenia procesów projektowych w małej firmie,
 • przygotowana do wdrożenia procesów opartych o design (w tym do współpracy z projektantami), tworzenia briefu projektowego – kluczowego narzędzia w procesie projektowym,
 • tworzenia strategii marki (brandingu), pod którą będą wdrażane zaprojektowane meble.

udział w międzynarodowych targach

Przedsiębiorcy wezmą udział w Międzynarodowych Targach Wyposażenia Wnętrz, Warsaw Home Expo, Nadarzyn 2019. Zagwarantowane będzie:

 • rezerwacja przestrzeni wystawienniczej,
 • opłata rejestracyjna,
 • projekt stoiska, koncepcja ekspozycji mebli oraz organizacja stoiska,
 • wpis do katalogu targowego,
 • reklama w mediach targowych,
 • materiały promocyjne,

Beneficjenci będą mieli pokryte koszty (w ramach pomocy de minimis):

 • podróży służbowych pracowników przedsiębiorstwa uczestniczącego w targach (w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju),
 • transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych.

działania promocyjne

Przygotowane zostaną materiały promocyjne roll-upy, banery itp. oraz 2 filmy promocyjne szczegółowo dokumentujące etapy i efekty współpracy przedsiębiorców z projektantami, które zostaną wykorzystane w czasie Międzynarodowych Targów Wyposażenia Wnętrz Warsaw Home Expo, Nadarzyn 2019.

udział w konferencji podsumowującej

Beneficjenci będą mieli okazję uczestniczenia w konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w listopadzie 2019 roku w Warszawie. Będzie to okazja do wyrażenia opinii nt. efektów realizacji projektu. Udział w niej wezmą eksperci, decydenci, przedsiębiorcy branży meblarskiej.

Informacje formalne

etapy realizacji – finansowanie

koszty

dla kogo jest projekt granty na dizajn?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej, które:

 • zajmują się seryjną produkcją mebli,
 • nigdy dotąd nie korzystały z usług profesjonalnych projektantów mebli,
 • nie wyprodukowały kolekcji mebli stworzonej przez profesjonalnego projektanta,
 • posiadają własne zaplecze produkcyjne i możliwość wdrożeniowe nowego wzoru.

planowane efekty:

 • 50 przedsiębiorców biorących udział w działaniach networkingowych.
 • 10 projektantów biorących udział w działaniach networkingowych.
 • 10 Przedsiębiorców biorących udział w procesach projektowych
 • 10 nowych wzorów mebli zaprojektowanych w ramach projektu (w tym opracowanie prototypu mebla, oraz przygotowanie dokumentacji technologicznej niezbędnej do wdrożenia mebla do produkcji).
 • 10 Przedsiębiorców korzystających z usług nie technologicznych (usług doradczych).
 • 10 Przedsiębiorców biorących udział w targach branżowych.