W dniu 11.06.2018 w Radomsku odbyło się pierwsze rekrutacyjne spotkanie w ramach projektu „Granty na dizajn”, finansowanego przez PARP. Ze strony Code Design uczestniczyli w nim Michał Biernacki i Witold Załęski oraz ośmiu przedstawicieli lokalnych firm zajmujących się produkcją mebli. Szczególne podziękowania składamy pracownikom Urzędu Miasta Radomska za organizacyjne wsparcie.