Dot. Program operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 -2020 Poddziałanie 2.4,1 Centrum analiz i pilotaż nowych instrumentów inno LAB _ Pilotaż ,,Granty na dizajn” Umowa o powierzenie grantu nr POIR.02.04.01-24-000 1/18-00.

W związku z realizacją przez CODE design sp. z o.o. projektu “Granty na dizajn” współfinansowanego ze środków UE, zwracam się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny na realizację usług według poniższego zakresu rzeczowego. Szacowanie wartości zamówienia powinno zostać przedstawione na wzorze załączonym do niniejszego zapytania.

O projekcie

W ramach działania „Granty na dizajn” pomagamy producentom stworzyć własny wzór mebla – prowadzimy profesjonalny proces wzorniczy, który zakończy się opracowaniem nowego projektu wzorniczego. W projekcie bierze udział 10 firm z branży meblarskiej, którym zapewniamy wsparcie profesjonalnych projektantów, a także świadczymy usługi doradcze dotyczące m.in.: trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i dystrybucji zaprojektowanych mebli, sprzedaży i eksportu. W projekcie biorą udział Przedsiębiorstwa, które zajmują się seryjną produkcją mebli, posiadają własne zaplecze produkcyjne i możliwość wdrożenia nowego wzoru, ale dotąd nie produkowały własnej kolekcji mebli, nie zatrudniały i nie korzystały z usług profesjonalnych projektantów mebli. Elementem wyświadczenia usług doradczych jest realizacja usług obcych polegających na przeprowadzeniu profesjonalnych badań z użytkownikami. Badaniom rynkowym zostaną poddane zaprojektowany meble/kolekcje mebli (1 mebel/kolekcja mebli dla każdego z 10 Przedsiębiorców). Badania zrealizowane zostaną dwuetapowo:

  1. Badania potrzeb użytkowników – weryfikacja hipotez projektowych przygotowanych przez projektantów. Badanie hipotez odbędzie się w oparciu o wizualizacje projektowe przygotowane przez zespół projektowy.
  2. Badanie prototypów konceptów projektowych – wstępny test wypracowanych rozwiązań, w tym określenie atrakcyjności, perseweracyjności, zgodności z założeniami wzorniczymi. Ten etap badawczy wykonany będzie podczas targów Home Expo Nadarzyn 2019, gdzie premierowo zaprezentujemy powstałe w ramach Pilotażu meble (prototypy).

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się z poniższych załącznikach.

Termin składania ofert: 09.07.2019 r.

szacowanie_badania_GRANTY_CODE_20190702

wzor_szacowanie wartosci zamowienia

Szczegółowe informacje o projekcie: https://grantynadesign.pl/