Katowice, dn. 16.04.2019

CODE design sp. z o.o.,

w ramach realizacji Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno _ LAB – Pilotaż „ Granty na dizajn „ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaprasza do przedstawienie szacunkowej oferty wartości zamówienia na wynajem sali szkoleniowej oraz organizację cateringu w ramach projektu „Granty na design”.

ZAMAWIAJĄCY:

CODE design sp. z o.o.

Plac Grunwaldzki 8-10, 7p.

40-127 Katowice

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej oraz organizacja cateringu w ramach projektu „Granty na design”.  

Szczegółowa lista zadań:

 • Wynajem lokalu na przeprowadzenie 6-10 szkoleń/warsztatów dla 30 osób każdy,
 • Organizacja przerwy kawowej,
 • Organizacja cateringu (kanapki, przekąski, bez ciepłego posiłku).

Wstępne terminy spotkań szkoleniowych:

 • 14.05.2019
 • 15.05.2019
 • 04.06.2019
 • 05.06.2019
 • 25.06.2019
 • 26.06.2019

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA SZACOWANIA OFERTY

 • wyklucza się możliwość składania ofert cząstkowych,
 • w ofercie prosimy podać kwotę za organizację jednego kompletnego spotkania składającego się z: wynajmu wraz z przerwą kawową i cateringiem,
 • oferty prosimy składać mailowo na adres: [email protected]

Termin składania ofert upływa: 24.04.2019

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Aleksandrą Romańską tel. 32 253 03 26